new-languages

 

שפות חדשות
בתערוכה "שפות חדשות" מוצגים תהליכי שיתופי פעולה המתרחשים בין  מדעני המכון ואמנים שהצטרפו למסע הגילויים. שיתופי הפעולה במכון נערכים בצוותים לאורך מספר חודשים או שנים ובמסגרתם מפתחים הצוותים מחקר משותף הכולל שיח בנושא הביטויים וההמשגה של שתי הדיסציפלינות.

מתוך שיח זה מתגבשת לא פעם שפה חדשה. 
התערוכה כוללות מבחר מצומצם מתוצרי המחקרים המשותפים: עבודות טרנסדיסיפלינריות* שייצרו ידע  משותף חדש, עבודות אשר יש בהן תובנות חדשות לגבי מהות החומר, או מהות המחקר המדעי והאומנותי.  

החוקרים  והאמנים שעבודותיהם מוצגות בתערוכה: ורדי בוברוב ופרופ' אורית שפי; מחמוד קייס ופרופ' עדי סלומון;  אילי לוי , ד"ר שרית כהן, ד"ר צפרה רודניק-גליק, ד"ר טלי איליין-וול, נפתלי קנובסקי ופרופ' שלמה מרגל;  ישראל הדני ופרופ' עמנואל דה לה טורה; אלה גולדמן, פרופ' דורון גרבר, פרופ' דרור פיקסלר וד"ר חמוטל דואדי; אלעד שניידרמן וד"ר שי תירוש; אלעד שניידרמן ופרופ' מוטי פרידמן (שניידרמן מציג שתי עבודות שהן פירות שני מחקרים שונים), קרוליין מקסוול, ד"ר גילי כהן תאגורי ונועה מקמונס כהנר.
 

היצירות בתערוכה